تبلیغات
اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی

اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی
قالب وبلاگ


اخبار و اطلاعیه های مدیر وبلاگ
سلام دوستان
برای حمایت از وبلاگ خریدهای خودتونو از محصولات وبلاگ انجام بدهید.تشکر
------------------------------------------------------------------------------------------


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه s

8901) That I... love you beyond the reason why
8902) که من بدون هیچ دلیلی عاشقتم

8903) That is a white bag.
8904) آن یك كیفِ سفید است

8905) that is all
8906) همه اش همین

8907) That is called stealing.
8908) اون کار دزدیه

8909) That is how I know you go on
8910) و به این وسیله می فهمم که هنوز زنده ای

8911) That is it
8912) خودشه

8913) that is my own car.
8914) ماشین خودمه

8915) That is the way it should be
8916) اصلا تو واقعیت هم) باید اینطور باشه

8917) That is your house, isn't it ?
8918) آن خانه شما است مگرنه ؟

8919) That makes it even
8920) این به اون در!

8921) That never from this day
8922) که دیگر از امروز به بعد

8923) That noise is driving me up the wall
8924) ان صدا دارد من رو عصبانی می کند

8925) That old man here is me
8926) آن پیر مرد من هستم

8927) that s good idea
8928) ایده ی خوبی است-موافقم

8929) that s your pige
8930) در عهده ی تو است-به تو مربوط است

8931) That shares an origin in their creator
8932) که در آفرینش ز یک گوهرند

8933) That skateboard is so phat
8934) این اسکیت خیلی باحاله

8935) That the world is gonna blow
8936) که دنیا داره از بین می‌ره

8937) That they get bored with child hood
8938) این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند

8939) That they live as if they will never die
8940) این که چنان زندگی می کنند که گویی ، نخواهند مرد

8941) That they lose their health to make money
8942) اینکه سلامتشان را صرف به دست آوردن پول می کنند

8943) That was a clear-cut answer
8944) آن یك جواب شسته رفته بود

8945) that was my fault
8946) تقصیر من بود

8947) That was unlike you
8948) ان عملتان دور از انتظار بود

8949) That would scratch your credibility
8950) این موضوع به اعتبار شما خدشه وارد می کنه.
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی(179)،
[ دوشنبه 21 شهریور 1390 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه s

8851) Tentative
8852) آزمایشی - تجربی

8853) tepid
8854) استقبال سرد، استقبال معمولی.

8855) test the waters
8856) سبک سنگین کردن ، اوضاع را سنجیدن ، اوضاع را محک زدن

8857) testing
8858) سخت. مشکل

8859) than
8860) از-تا اینکه-از-نسبت به

8861) Thank goodness
8862) الحمدالله

8863) thank you for bringing that to my attention
8864) خیلی ممنون که یادم اوردی

8865) Thank you very much
8866) خیلی متشکرم

8867) Thanker
8868) سپاسگذار

8869) Thankfully
8870) باتشکر

8871) thanking of early attention
8872) از توجه فوری شما ممنون( در نامه )

8873) Thankless
8874) نا سپاس

8875) Thanks a lot
8876) خیلی متشکرم

8877) Thanks anyway
8878) در هر صورت متشکرم

8879) Thanks for coming
8880) ممنون که امدید

8881) Thanks for mailing those letters
8882) از پست کردن آن نامه ها تشکر میکنم

8883) thanks for the rid
8884) متشکرم از اینکه مرا رساندی

8885) Thanks for the ride
8886) ممنون بخاطر اینکه رسوندیم.

8887) Thanks for your compliment
8888) از تعریفت خیلی ممنون

8889) Thanks God
8890) خدا را شکر

8891) Thanks you very much indeed
8892) جدا خیلی متشکرم

8893) that
8894) ان-که

8895) That by thinking anxiously about the future
8896) اینکه با نگرانی نسبت به آینده

8897) that figures
8898) قابل پیشبینی بود

8899) That I just can’t hide
8900) كه نمی تونم پنهانش كنم
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی(178)،
[ یکشنبه 20 شهریور 1390 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه s

8801) talk break to
8802) حاضر جوابی کردن

8803) talk of the devil
8804) عجب حلال زده ای ! ، انگار که موشو آتیش زدن

8805) TALK SHOP
8806) بی موقع از كسب و كار حرف زدن. از مسایل شغلی حرف زدن

8807) TALK SOMEONE'S EAR OFF
8808) با پر حرفی سر كسی را بردن

8809) TALK THROUGH ONE'S HAT
8810) پرت گفتن. صد تا یه غاز حرف زدن. جفنگ گفتن.

8811) talk turkey
8812) صاف و پوست کنده حرف زدن, رک حرف زدن

8813) Talk until the cows come home
8814) مغز همه رو خوردن

8815) Talk with
8816) صحبت كردن با

8817) talkative
8818) پر حرف

8819) talks as if he knew everything
8820) طوری صحبتمی کنه که همه چیز رو می دونه

8821) Talks bring on talk
8822) حرف ، حرف میاره

8823) taller than
8824) بلند قدتر از

8825) taste
8826) مزه کردن-چشیدن

8827) taste the water
8828) سر و گوشی آب دادن

8829) tay awake
8830) بیدار ماندن

8831) Teacher's pen
8832) خودكار معلم

8833) teacher's pet
8834) نورچشمی معلم

8835) teachers pet
8836) كسی كه سوگلی معلمه

8837) Teaching is sth you should be born
8838) معلمی باید در ذات آدم باشد.

8839) Tears are in my eyes
8840) چشمام پر از اشک شده بودن

8841) Tehran cannot absorb so many cars
8842) تهران گنجایش این همه ماشین را ندارد

8843) tell me what i'm supposed to do
8844) حا لا چه خاکی به سرم بریزم

8845) tell me what to do.
8846) تکلیف منو روشن کن

8847) Teller
8848) صندوق دار بانک، متصدی بانک

8849) Telling answer
8850) جواب دندان شکن
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی(177)،
[ شنبه 19 شهریور 1390 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه s

8751) take apart
8752) جدا کردن-به هم ریختن

8753) Take away from
8754) دور نگه داشتن از

8755) Take care
8756) خداحافظ

8757) take five
8758) پنج دقیقه استراحت کردن

8759) Take heed
8760) بی گدار به آب نزن

8761) take his advice
8762) نصیحتش را بپذیر

8763) take his leave
8764) خداحافظی کردن

8765) Take his medication tow times a day untill the supply is finished
8766) این دارو را تا آخر دو مرتبه در روز بخورید.

8767) take in
8768) کوتاه کردن

8769) take it easy
8770) بی خیال-سخت نگیر

8771) Take it on the lamb
8772) در رفتن

8773) take it or leave it
8774) می خواهی بخواه-نمی خواهی نخواه

8775) take it slow
8776) به آرامی و با دقت حرکت کردن

8777) take it to street
8778) به صغیر و کبیر مشکل خود را گفتن

8779) take names
8780) لیستی از خطا کاران تهیه کردن

8781) Take no pain
8782) زحمت نکش

8783) Take off
8784) درآوردن

8785) take on fuel
8786) به حد افراط مشروب خوردن

8787) take part in
8788) شرکت کردن در

8789) take place
8790) اتفاق افتادن

8791) take someone off
8792) کسی را کشتن

8793) take something out
8794) بمباران کردن - خراب کردن

8795) TAKE THE BULL BY THE HORNS
8796) دل به دریا زدن-شخصا با مشكلات روبرو شدن. مستقیما وارد عمل شدن

8797) take the fall
8798) به خاطر جرم مشخصی دستگیر شدن

8799) taker
8800) خریدار - مشتری
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی(176)،
[ جمعه 18 شهریور 1390 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه s

8701) Tacit
8702) تلویحا

8703) taciturn
8704) کم حرف

8705) take a bath
8706) حمام گرفتن

8707) take a beating
8708) شکست خوردن - مغلوب شدن

8709) take a break
8710) استراحت کردن

8711) take a care
8712) مواظب خودت باش

8713) Take a deep breath and hold it then let the breath out
8714) نفس عمیق بكشید و آن را نگه دارید سپس خارج كنید.

8715) take a dictation
8716) دیکته نوشتن

8717) take a dirt nap
8718) مردن و زیر خاک رفتن

8719) take a exam
8720) امتحان دادن

8721) Take a guess
8722) حدس بزن

8723) take a hand
8724) کمک کردن

8725) take a leaf out of someone’s book
8726) سر مشق گرفتن

8727) take a leave
8728) مرخصی گرفتن

8729) take a nap
8730) چرت زدن

8731) TAKE A RAIN CHECK
8732) به وقت دیگری موكول كردن

8733) take a seat
8734) بفرما بشین

8735) Take a shortcut
8736) میانبر بزنید

8737) take a shower
8738) دوش گرفتن

8739) take a test
8740) امتحان دادن

8741) take a test-exam
8742) امتحان داشتن

8743) take a trip
8744) سفر کردن

8745) take a turn for the worse
8746) وخیم تر شدن اوضاع

8747) take a vehicle
8748) سوار وسیله ای شدن

8749) take an exam
8750) امتحان دادن
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی(175)،
[ پنجشنبه 17 شهریور 1390 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه s

8651) strongly held belief
8652) اعتقادی راسخ

8653) stuck
8654) گیر کردن

8655) Student's books
8656) كتاب های دانش آموزان

8657) studies the book
8658) کتاب رو می خواند

8659) stuffed shirt
8660) از خود راضی

8661) subject to the approval
8662) بر اساس موافقت

8663) such as
8664) از قبیل

8665) Such beginning, such end
8666) سالی که نکوست از بهارش پیداست.

8667) such being the case
8668) در این صورت

8669) suddenly he showed up
8670) ناگهان سرو کله اش پیدا شد

8671) suggest
8672) پیشنهاد کردن

8673) suit yourself
8674) هر جور راحتی

8675) Superhuman
8676) انسان فوق العاده – بالاتر از انسان

8677) Superstition
8678) خرافات - کلام موهوم

8679) Supplement
8680) اضافه کردن

8681) Suppose
8682) به فرض اینکه

8683) Suppressed by all my childish fears
8684) تحت فشار ترسهای کودکیم قرار گرفتم

8685) sure
8686) مطمئناً

8687) Surpass the moral rules we pretend to uphold
8688) بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

8689) Surprised
8690) تعجب آور

8691) sustain
8692) متحمل شدن، آسیب دیدن

8693) sweep of
8694) مفصلی

8695) swelter
8696) از گرما بیحال شدن،

8697) Switch on
8698) روشن کردن

8699) sworn enemies
8700) دشمن قسم خورده
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی(174)،
[ چهارشنبه 16 شهریور 1390 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه s

8600) stole
8601) گذشته ی
8602) to steal دزدیدن

8603) Stomach to stomach has a path
8604) دل به دل راه داره

8605) Stony blind
8606) کور کور

8607) Stony broke
8608) آس و پاس

8609) Stony deaf
8610) کر

8611) stop
8612) بایست-دست کشیدن

8613) Stop being a chicken and just go
8614) ترسو بودنت را تمام کن و فقط برو

8615) Stop being a fool.
8616) حماقت نکن

8617) Stop being so nosy
8618) این قدر فضولی نکن

8619) Stop being such a baby
8620) بچه بازی در نیاور

8621) Stop fooling
8622) مسخره بازی درنیاز

8623) stop horsing around
8624) دیگر با سر و صدا بازی نکنید.

8625) Stop it
8626) بس کن

8627) Stop missing around with that car.
8628) اینقدر به اون ماشین ور نرو

8629) Stop nagging
8630) اینقدر نق نزن

8631) Stop picking on me
8632) اینقدر سر به سرم نگذار

8633) Stop pulling my leg,
8634) سر به سر من نزار

8635) stop talking nonsense
8636) مزخرف نگو

8637) stop talking rubbish
8638) شر و ور نگو

8639) straight from the horse mouth
8640) از یك منبع موثق شنیدم.منبع مطمئن

8641) straight from the horse's mouth
8642) از منبع موثق ، از دهان خود شخص شنیدن ، دست اول

8643) straight from the horse`s mouth
8644) منبع موثق

8645) STRIKE WHEN THE IRON IS HOT
8646) تا تنور داغ است نان را چسبانیدن. از فرصت استفاده كردن

8647) strike while the iron is hot
8648) تا تنور داغه نونو بچسبون

8649) STRING ALONG
8650) كسی را به بازی گرفتن. كسی را سر كار گذاشتن
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی(173)،
[ سه شنبه 15 شهریور 1390 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه s

8552) Square peg
8553) وصله ناجور

8554) squeak by
8555) ناپلئونی قبول شدن

8556) stamp
8557) تمبر

8558) stand a good chance
8559) شانس داشتن

8560) stand behind
8561) حمایت کردن

8562) stand in line
8563) ایستادن به صف

8564) stand in someone’s way
8565) سد راه شدن

8566) Stand on one's own two feet
8567) روی پای خود ایستادن

8568) standing ovation
8569) ایستاده کف زدن

8570) staple
8571) سوزن منگنه

8572) stapler
8573) منگنه كوب

8574) Staunch
8575) وفادار ثابت قدم _ حامی دلسوز

8576) stay Happy
8577) شاد باش

8578) Steam engine
8579) ماشین بخار

8580) Step on it
8581) گاز بده(تند برو)

8582) step on someone's toes
8583) باعث رنجش کسی شدن ، احساس کسی را جریحه دار کردن

8584) Stick in ones mind
8585) در حافظه ماندن

8586) Stick like a leech
8587) مثل کنه

8588) stick one's neck out
8589) خود را سپر بلا کردن ، خود را به خطر انداختن ، ریسک کردن

8590) Stick Out One's Neck
8591) ریسک کردن

8592) STICK TO ONE'S GUNS
8593) پای حرف خود ایستادن. از حق خود دفاع كردن

8594) Still water run deep
8595) فلفل نبین ریزه ، بشکن بیین چه تیزه!

8596) still waters run deep
8597) فلفل نبین چه ریزه

8598) Stir the tea
8599) چایی تو به هم بزن
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی(172)،
[ دوشنبه 14 شهریور 1390 ] [ 05:41 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب