تبلیغات
اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی

اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی
قالب وبلاگ


اخبار و اطلاعیه های مدیر وبلاگ
سلام دوستان
برای حمایت از وبلاگ خریدهای خودتونو از محصولات وبلاگ انجام بدهید.تشکر
------------------------------------------------------------------------------------------


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11451) Your eyes see beautiful
11452) چشمتون قشنگ می بینه

11453) Your face it haunts my once pleasant dreams
11454) صورتت تمام رویا های من رو شکار می کرد

11455) your friend's new car
11456) ماشین جدید دوستتان

11457) Your nose is running
11458) آب دماغت داره میاد

11459) Your operation will be with a local anesthetic
11460) جراحی شما به صورت بی حسی موضعی انجام میشود.

11461) Your place is very empty
11462) جات خیلی خالیه

11463) Your presence still lingers here
11464) چون وجودت رو هنوز اینجا احساس می کنم

11465) your shirt is what i really adore
11466) لباست منو کشته

11467) Your step on my eye
11468) قدمت روی چشمم

11469) Your tooth needs to be extracted
11470) دندانتان باید کشیده شود.

11471) Your underwear is showing
11472) زیر پوشت بیرونه.

11473) Your voice it chased away all the sanity in me
11474) صدات عقل و هوشم رو از من می گرفت

11475) Your warm breath
11476) دمت گرم

11477) yours
11478) مال شما

11479) Yours ever
11480) قربانت. (در آخر نامه)

11481) yours truly
11482) چاکر ، مخلص ، بنده

11483) yourself
11484) خودت

11485) yourselves
11486) خودتان

11487) You’re welcome
11488) خواهش می کنم

11489) Zeal
11490) اشتیاق - علاقه زیاد

11491) Zebrra Crossing
11492) خط عابر پیاده

11493) Zip code
11494) کد پستی

11495) zip it up
11496) ساكت باش
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه z(230)،
[ چهارشنبه 21 دی 1390 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11401) You will pay for that
11402) ضررش رو میبینی ( مجازات میشی)

11403) You won’t have any problems with it
11404) باهاش مشکلی نخواهی داشت


11405) You won’t succeed unless you try.
11406) موفق نمی شوی مگر اینکه کوشش کنی

11407) You would become the personthat you think of

daily
11408) شما آن کسی می شوید که هر روز در باره اش فکر می کنید

11409) You'd better make up your mind
11410) بهتره تصمیمتو بگیری

11411) You'll get wet
11412) خیس خواهی شد

11413) You'll marry him over my dead body
11414) مگر اینكه از روی جنازه ام رد بشی تا با اون ازدواج كنی

11415) You're a fine one to talk
11416) تو برای هم صحبت شدن آدم بی خودی هستی

11417) you're an angel
11418) تو واقعا یک فرشته (نجات) هستی

11419) You're chickening out
11420) داری جا می زنی. می ترسی.

11421) You're getting me all confused
11422) من رو داری کاملا گیج میکنی

11423) You're giving me my life back
11424) تو زندگی رو بهم بر می گردونی

11425) You're here
11426) تو اینجایی

11427) You're mine always and forever
11428) و مال منی، برای همیشه

11429) You're my everything
11430) تو همه چیز من هستی

11431) You're my sunshine
11432) تو طلوع منی

11433) you're pulling my leg!
11434) منو دست ننداز

11435) You're welcome.
11436) خواهش می كنم

11437) You're welcome to try
11438) بفرما امتحانش مجانیه.

11439) you've made your bed and you must lie on it
11440) تو خودت باید تاوان کارت را پس دهی

11441) You`d better make up your mind
11442) بهتره تصمیمتو بگیری

11443) you`ve got belly
11444) شکم اوردی

11445) youngest girl
11446) جوانترین دختر

11447) Your application is in hand
11448) درخواست شما در دست اقدام است.

11449) your behavior is quite out of line
11450) رفتارت دیگه قابل تحمل نیست
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(229)،
[ سه شنبه 20 دی 1390 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11351) You should continue to your exercises
11352) ورزشهایتان را باید ادامه دهید

11353) you should face the music
11354) باید قبول کنی

11355) You should keep the news under your hat
11356) تو باید این خبر رو از بقیه مخفی نگه داری

11357) You should take this medication to slow down

your heart rate
11358) برای کند کردن ضربان قلبتان باید این دارو را مصرف کنید.

11359) You should use a mild soap when washing your

skin
11360) برای شستشو باید از صابونهای ملایم استفاده کنید (بوی تند نداشته

باشند).

11361) You shouldn't get started on that again
11362) دیگه نباید اون مسئله رو شروع کنی

11363) You take your money and you take your choice
11364) هر چقدر پول بدی ، همون قدر آش می خوری.

11365) you tell 'em!
11366) خودت بهشون بگو

11367) You think I'm too selfish
11368) تو خیال میكنی كه من خیلی خودخواه هستم

11369) You upset me girl
11370) و منو ناراحت می کنی

11371) You used to captivate me by your resonating

light
11372) عادت داشتی من رو مجزوب نورهای طنین اندازت کنی

11373) you used to hug me
11374) تو منو در آغوش می گرفتی

11375) You used to love me
11376) تو عاشق من بودی

11377) you want a thing done,do it yourself
11378) كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

11379) You were a big help
11380) کمک زیادی کردی

11381) You were at school yesterday.
11382) شما دیروز در مدرسه بودید

11383) You were greatly missed
11384) جای شما واقعا خالی بود

11385) You who feel no pain at the suffering of others
11386) تو کز محنت دیگران بی غمی

11387) you will be
11388) خواهی بود

11389) You will be clever
11390) شما باهوش خواهید شد

11391) You will be sick
11392) تو مریض خواهی شد

11393) you will be sorry for it
11394) پشیمان خواهی شد

11395) you will get used to it.
11396) عادت خواهید کرد به ان

11397) You will need to be transferred to the intensive

care unit
11398) شما باید به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شوید.

11399) You will pass
11400) شما قبول خواهید شد
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(228)،
[ دوشنبه 19 دی 1390 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11301) you might not get another chance.
11302) ممکنه فرصت دیگری گیرت نیاد

11303) You must ask your neighbour if you shall live in

peace
11304) اول همسایه ات رو بشناس بعد خانه بخر

11305) You must be out of your mind
11306) تو باید دیوونه شده باشی.

11307) You must bear in mind that
11308) باید به خاطر بسپاری

11309) You must grin and bear it
11310) آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته

11311) You must not get on your own after the injection
11312) بعد از تزریق نباید به تنهائی بلند شوید.

11313) You must not leave your bed without informing

the nurse
11314) بدون اینكه پرستار را مطلع كنید نباید از تختتان بلند شوید.

11315) You must run
11316) باید فرار کنی

11317) You my new school
11318) تو مکتب جدید منی

11319) You need to apply cold compresses
11320) شما باید از كمپرس آب سرد استفاده كنید.

11321) You need to be admitted to hospital
11322) شما باید در بیمارستان بستری شوید.

11323) You need to be checked by a heart specialist
11324) باید پزشك متخصص قلب شما را معاینه كند.

11325) You need to get an injection
11326) باید آمپول بزنید.

11327) You need to learn how to use your intellect
11328) باید بیاموزی که چگونه از فکرت استفاده کنی

11329) you need to listen
11330) تو باید به حرفام گوش بدی

11331) You need to sign a consent form for the

operation
11332) لازم است كه به منظور رضایت دادن به اینكه عمل شوید اینجا را

امضاء كنید.

11333) You need to take a blood sample
11334) باید از خونتان نمونه برداری كنید

11335) You never can tell
11336) نمیشه پیش بینی کرد.

11337) You never know what is enough unless you know

more than enough
11338) تو هرگز نمیدانی چقدر کافی است مگر اینکه تو بیشتر از اندازه

بدانی

11339) You ought to have an operation
11340) شما باید تحت عمل جراحی قرار بگیرید.

11341) You picked on the wrong guy
11342) دست رو بد کسی گذاشتی

11343) You scared the shit out of me
11344) از ترس مُردم

11345) You see nothing, You hear nothing
11346) شتر دیدى، ندیدى

11347) You see, it's up to you
11348) من آنچه شرط بلاغ است گفتم، تو خواه پند گیر خواه نگیر

11349) You should be ashamed of yourself
11350) اید از خودت خجالت بکشی
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(227)،
[ یکشنبه 18 دی 1390 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11252) You have to do it slowly and always with caution
11253) باید اروم و با احتیاط کار کنی

11254) You have to grease his mustache
11255) باید سبیل هاشو چرب کرد.

11256) You have to kill me first
11257) مگر اینکه از رو جنازم رد بشی

11258) You have to take a laxative bofre to x-rate
11259) قبل از عكس باید از یك ملین استفاده كنید.

11260) You have to try to put it out of your mind
11261) باید سعی کنی از فکرت بیرونش کنی

11262) you knock something down
11263) دسته گلی به آب می‌دی

11264) You know exactly how to touch
11265) دقیقا میدونی که چطور مو نوازش کنی

11266) You know exactly what to do
11267) دقیقا میدونی که چیکار کنی

11268) You know I got this feeling that I just can’t hide
11269) می دونی یك احساسی دارم كه نمی تونم پنهان كنم

11270) You labeled me
11271) تو این اسم را برای من گذاشتی

11272) You ll have to finish your work whether you like it

or not
11273) شما مجبورید این كار را تمام كنید چه آن را دوست داشته باشید و

چه دوسته نداشته
11274) باشید

11275) You look a little upset
11276) کمی اشفته ای

11277) You look alittle bit down in the mouth
11278) یک کمی پکر به نظر می رسی

11279) you look fishy
11280) مشکوک میزنی

11281) you look lost
11282) گیج میزنی

11283) You look puzzled
11284) بهتت زده

11285) you make a big deal out of it
11286) خیلی بزرگیش می کنی

11287) You make me, so crazy
11288) تو منو دیوونه می کنی

11289) You make my blood boiling
11290) خونم به جوش اومده

11291) You make the sun come up
11292) تو باعث طلوع خورشیدی

11293) You may repent some day
11294) ممکنه روزی پشیمون بشی.

11295) you may well ask
11296) حق داری بپرسی

11297) You mean a world to me
11298) تو برای من یک دنیا ارزش داری

11299) you mean so much to me
11300) تو برام خیلی عزیزی
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(226)،
[ شنبه 17 دی 1390 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11202) you cannot deceive me by telling substory
11203) نمیتونی با ننه من غریبم بازی خرم کنی

11204) You can’t shave an egg
11205) تو نمی تونی یک تخم مرغ رو اصلاح کنی

11206) You completely know the power that you have
11207) تو دقیقا میدونی که چه قدرتی داری

11208) You creat your thoughts
11209) این شمائید که افکار خود را خلق می کنید

11210) you cut me real deep
11211) تو بدجوری دلم را شکستی

11212) you did a good job
11213) دستتان درد نکند

11214) You do me a faver
11215) یه کاری برام انجام میدی؟

11216) You don't have to jump down my throat
11217) مجبور نیستی اینقدر با عصبانیت با من رفتار کنی

11218) You don,t lose by it
11219) You don,t lose by it

11220) You don’t have guts to hear the truyh
11221) شهامت شنیدن حقیقت رو نداری

11222) you feel under the weather
11223) ادم احساس کسالت می کند

11224) you feel unsatisfied with your life
11225) نسبت به زندگی ات احساس نارضایتی خواهی کرد

11226) you first
11227) شما بفرمایید

11228) You get what you pay for
11229) هر اندازه كه پول بدهی آش میخوری

11230) You got to trust me
11231) باید بهم اعتماد کنی

11232) You had gone
11233) تو رفته بودی

11234) You had to go.
11235) تو مجبور بودی بروی

11236) You have a food poisoning problem
11237) شما دچار مسمومیت غذائی شده اید

11238) You have a lung infection
11239) شما دچار عفونت ریوی شده اید.

11240) You have a well-paid job
11241) شغل پر در امدی دارید

11242) You have a wrong number
11243) شماره را اشتباه گرفتی

11244) you have become cocky lately
11245) تازگی ها دم در آوردی

11246) You have come to show you go on
11247) اومدی و نشون دادی که هنوز زنده ای

11248) You have me
11249) تو منو داری

11250) YOU HAVE MY WORD
11251) دارم حرف میزنما
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(225)،
[ جمعه 16 دی 1390 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11152) you are welcome
11153) خواهش می کنم

11154) You aren’t the sharpest knife on the box
11155) همچین مالیم نیستیُ انقدرام که میگی خوب نیستی

11156) You ate my head
11157) سرمو خوردی

11158) You bet
11159) حتما

11160) You better hush
11161) تو بهتره ساکت باشی

11162) You brought my life up to my lip
11163) جونم و به لبم رسوندی

11164) You can bank on him
11165) میتونی رویش حساب کنی

11166) You can bet your bottom dollar he won't be back
11167) میتونم باهات شرط ببندم که اون بر نمیگرده

11168) you can figure it out
11169) خودت می تونی ازش سر در بیاری

11170) You can have it over my dead body
11171) مگه از رو جنازه من رد شی

11172) You can improve your speaking ability by

practicing hard.
11173) شما می توانید با تمرین زیاد توانایی صحبت كردنتان را بهتر كنید

11174) you can make it
11175) قبول می شوی-از عهده اش بر می ایی

11176) You can not serve God & mammon
11177) شما نمی توانید هم به خدا خدمت کنید هم به ثروت

11178) You can not teach an old new trick
11179) سر پیری و معرکه گیری.

11180) You can not teach old dogs tricks
11181) به یك پیر نمی‌توان تكنیك های جدید آموخت

11182) you can not teah an old new trick
11183) سر پیری و معرکه گیری

11184) you can reach the right conclusions
11185) می توانی به جمع بندی درستی برسی

11186) You can say that again
11187) قربان دهنت .گل گفتی

11188) you can sell a cow and drink milk
11189) هم خدا رو می خوای هم خرما...

11190) You can't eat your cake and have it
11191) نمی شود هم خدا را بخواهی هم خرما را

11192) You can't get something from nothing
11193) با دست خالی نمیشه کار کرد.

11194) You can't help me, can you?
11195) شما نمی توانید به من كمك كنید، مگر نه؟

11196) You can't kid a kidder
11197) پیش قاضی ، معلق بازی؟!!

11198) You can't miss it
11199) خیلی راحت پیداش می کنی، نترس گمش نمی کنی

11200) You can't teach an old dog new tricks
11201) پیش لوطی و معلق بازی
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(224)،
[ پنجشنبه 15 دی 1390 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11102) Yes, he's very nice.
11103) بله، خیلی خوب است.

11104) Yes, of course. Here you are.
11105) بله : البته - بفرمایید

11106) Yesterday seems as though it never existed
11107) انگار دیروزی هرگز وجود نداشته

11108) yet
11109) نه در اخر جمله و هنوز در وسط جمله

11110) yore
11111) در گذشته

11112) You
11113) تو

11114) You act crazy when you are angry
11115) وقتی عصبانی هستی رفتار دیوانه واری از خود بروز می دهی

11116) you all thumbs.
11117) دست و پا چلفتی

11118) you and your
11119) شما و بستگان شما

11120) You are a teacher , aren't you?
11121) شما معلم هستید، مگر نه ؟

11122) you are another
11123) خودتی!

11124) You are asking for it
11125) تنت می خارد

11126) You are hopeless
11127) تو ادم ناامیدی هستی

11128) you are loving
11129) دوست داشتنی هستی

11130) You are making a mountain out of a molehill
11131) داری از کاه کوه می سازی.

11132) You are my baby love
11133) تو عزیز دل من هستی

11134) you are never too old to learn
11135) زگهواره تا گور دانش بجوی

11136) You are overreacting
11137) بی جهت خود رو ناراحت می کنید

11138) You are safe in my heart
11139) تو در قلب من ایمن هستی

11140) you are so chicky
11141) خیلی پررویی

11142) You are the best
11143) تو بهترینی

11144) You are the best that has happened to me
11145) تو بهترین اتفاق زندگی منی

11146) You are the darling of my stomach
11147) عزیز دلمی

11148) you are thoughtful
11149) باملاحظه هستی

11150) you are under oath
11151) شما قسم خورده اید
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(223)،
[ چهارشنبه 14 دی 1390 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب