تبلیغات
دانلود @ آموزش - جملات انگلیسی با ترجمه فارسی سری سوم
تاریخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 | 09:20 ب.ظ | نویسنده : محمد


a- No one seems willing to utilize this vacant house

b- The gardener was eager to utilize different flower and blend them in order to beautify the borders

c- Does your mother utilize leftovers in her cooking?


به نظر نمی رسد هیچ کس بخواهد از این خانه ی خالی استفاده کند.

باغبان مشتاق بود تا از گل های مختلف استفاده کند و آن ها را به منظور زیبا سازی حاشیه ها با هم ترکیب کند.

1. آیا مادرت در غذا پختن از ته مانده ها استفاده می کند؟

2. آیا مادر شما از مواد باقی مانده در آشپزی بهره می برد؟

 


a- It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner

b- New Yorkers usually complain in the summer of the humid air

c- Most people believe that ocean air is quite humid


الف- کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کردیم مدرسه یک دستگاه تهویه بخرد.

ب- مردم نیویورک معمولا در تابستان از هوای مرطوب شاکی اند.

ج- بیشتر مردم بر این باورند که هوای اقیانوس کاملا مرطوب است.

 

 


a- Einstein's theory is really too difficult for the average person to understand

b- My uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters

c- No one has advanced a convincing theory explaining the beginning of writing

 

فهم نظریه انیشتین برای افراد عادی واقعاً دشوار است.

عموی من نظریه ای راجع به تاثیر آب و هوا بر توپ زن های بازی بیس بال دارد.

هیچ کس نطریه متقاعد کننده ای را که بیان گر شروع نوشتن باشد، ارائه نداده است.

 


a- If we let the air out of a balloon, it will have to descend

b- The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly

c- Knowing her beau was waiting at the bottom of staircase, Eleanor descended at once


اگر هوای یک بالن را خارج کنیم، پایین می آید.(فرود خواهد آمد)

خلبان که فکر می کرد هواپیمایش در معرض خطر است سریعاً فرود آمد.

"النور" که فهمید معشوقه اش پایین پله ها منتظر است، به یکبار پایین آمد.

 


a- A fan may circulate the air in summer, but it doesn't cool it

b- My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable

c- Hot water circulate through the pipes in the building, keeping the room warm


الف- پنکه در تابستان می تواند هوا را به گردش درآورد اما آن را خنک نمی کند.

ب- پدرم در میان مهمان ها حرکت می کرد تا آنها احساس راحتی کنند.

ج- آب گرم از میان لوله های ساختمان، برای گرم کردن اتاق ها، در جریان است.

 


a- The enormous crab moved across the ocean floor in search of food

b- Public hanging once drew enormous crowds

c- The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon


الف- خرچنگ عظیم لجثه ای در جستجوی غذا، ته اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد.

ب- اعدام های عمومی زمانی جمعیت بسیار زیادی را به سوی خود جلب می کرد.

ج- شوالیه ی دلاور شمشیرش را بیرون کشید و اژدهای عظیم الجثه را کشت.

 


a- Weathermen can predict the weather correctly most of the time

b-  Who can predict the winning of the Super Bowl this year?

c- Laura thought she could predict what I would do, but she was wrong


هواشناسان بیشتر اوقات می توانند به درستی وضع هوا را پیش بینی کنند.

چه کسی می تواند برنده جام برتر را پیش بینی کند؟

" لورا " فکر کرد می تواند پیش بینی کند من چکار می کنم، اما او در اشتباه بود.

 


a- Even in California the sun will sometimes vanish behind a cloud

b- Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish

c- Give him a week without a job and all his money will vanish


حتی در کالیفرنیا گاهی اوقات خورشید پشت ابری ناپدید می شود.

حتی یک جادوگر بزرگ هم نمی تواند یک عاشق غیرتی را غیب کند.

بگذار او یک هفته بیکار باشد و همه پول هایش از بین خواهد رفت.

 

 

a- The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important

b- All religions have different beliefs and traditions

c- As time goes on, we will eliminate traditions that are meaningless


پدر سعی می کرد پسرش را متقاعد کند که سنت ازدواج حائز اهمیت است.

همه مذاهب باورها و سنت های متفاوتی دارند.

با پیشرفت زمان سنت های بی معنی را کنار می گذاریم.

 

 

a- tomatoes are less expensive at the rural farm stand

b- Rural areas are not densely populated

c- The rural life is much more peaceful than the city one


گوجه فرنگی در غرفه کشاورزی روستایی ارزان تر است.

مناطق روستایی دارای جمعیت زیاد نیستند.

زندگی روستایی بسیار آرامتر از مناطق شهری است.

 

 


a- The burden of the country's safety is in the hands of the president

b- Irma found the enormous box too much of a burden

c- Ricky carried the burden throughout his college career


مسئولیت امنیت کشور بر عهده رئیس جمهور است.

"ایرما" دریافت که جعبه بزرگ سنگین تر از است.

"ریکی" بار مسئولیت را در طول دوران دانشجویی به دوش می کشید.

یا : "ریکی" در طول دوران دانشجویی اش در کالج، فشار زیادی را متحمل شد.

 

 

a- The campus was designed to utilize all of the college's buildings

b- Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home

c- I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus

 

محوطه طوری طراحی شده بود که تمام ساختمان های کالج را در بر می گرفت.

"جف" وقتی فهمید که زندگی در خانه ارزان تر است، کوی دانشگاه را ترک کرد.

من تصمیم دارم به ایالت"پن" بروم چون محوطه دانشگاهی زیبایی دارد.

 

 

a- A majority of votes was needed for the bill to pass

b- The majority of people prefer to pay wholesale prices for meat

c- In some countries, the government does not speak for the majority of the people


برای تصویب لایحه ، رای اکثریت لازم بود.

بیشتر مردم ترجیح می دهند گوشت را به قیمت عمده فروشی خریداری کنند.

در بعضی از کشورها ، دولت نماینده اکثریت مردم نیست.

 

 

a- The rioters assembled outside the White House

b- I am going to assemble a model of a spacecraft

c- All the people who had assembled for the picnic vanished when the rain began to fall


شورشیان خارج از کاخ سفید اجتماع کردند.

من قصد دارم مدلی از یک سفینه فضایی را مونتاژ کنم.

 تمام افرادی که برای رفتن به پیک نیک جمع شده بودند، با شروع باران ناپدید شدند.

 


a- Lawyer Spence explored the essential reasons for the crime

b- The weather bureau explored the effects of the rainy weather

c- Sara wanted to know if all of the methods for solving the problem had been explored

 

وکیل" اسپنس " دلایل اصلی جرم را به دقت بررسی کرد.

مرکز هواشناسی اثرات اب و هوای بارانی را مطالعه کرد.

سارا می خواست بداند آیا تمام روش های حل مساله را بررسی کرده اند.

 


a- Predicting the weather is our favorite topic of conversation

b- Valerie only discussed topic that she knew well

c- The speaker's main topic was how to eliminate hunger in this world


پیش بینی وضع هوا موضوع مورد علاقه صحبت ماست.

والری تنها درباره موضوعاتی که خوب میدانست، بحث می کرد.

موضوع اصلی سخنران، چگونگی از بین بردن گرسنگی در جهان بود.

 
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: جملات انگلیسی با ترجمه فارسی سری سوم،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد