تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(228)
تاریخ : دوشنبه 19 دی 1390 | 10:36 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11351) You should continue to your exercises
11352) ورزشهایتان را باید ادامه دهید

11353) you should face the music
11354) باید قبول کنی

11355) You should keep the news under your hat
11356) تو باید این خبر رو از بقیه مخفی نگه داری

11357) You should take this medication to slow down

your heart rate
11358) برای کند کردن ضربان قلبتان باید این دارو را مصرف کنید.

11359) You should use a mild soap when washing your

skin
11360) برای شستشو باید از صابونهای ملایم استفاده کنید (بوی تند نداشته

باشند).

11361) You shouldn't get started on that again
11362) دیگه نباید اون مسئله رو شروع کنی

11363) You take your money and you take your choice
11364) هر چقدر پول بدی ، همون قدر آش می خوری.

11365) you tell 'em!
11366) خودت بهشون بگو

11367) You think I'm too selfish
11368) تو خیال میكنی كه من خیلی خودخواه هستم

11369) You upset me girl
11370) و منو ناراحت می کنی

11371) You used to captivate me by your resonating

light
11372) عادت داشتی من رو مجزوب نورهای طنین اندازت کنی

11373) you used to hug me
11374) تو منو در آغوش می گرفتی

11375) You used to love me
11376) تو عاشق من بودی

11377) you want a thing done,do it yourself
11378) كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

11379) You were a big help
11380) کمک زیادی کردی

11381) You were at school yesterday.
11382) شما دیروز در مدرسه بودید

11383) You were greatly missed
11384) جای شما واقعا خالی بود

11385) You who feel no pain at the suffering of others
11386) تو کز محنت دیگران بی غمی

11387) you will be
11388) خواهی بود

11389) You will be clever
11390) شما باهوش خواهید شد

11391) You will be sick
11392) تو مریض خواهی شد

11393) you will be sorry for it
11394) پشیمان خواهی شد

11395) you will get used to it.
11396) عادت خواهید کرد به ان

11397) You will need to be transferred to the intensive

care unit
11398) شما باید به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شوید.

11399) You will pass
11400) شما قبول خواهید شد
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(228)،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد