تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(224)
تاریخ : پنجشنبه 15 دی 1390 | 09:35 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11152) you are welcome
11153) خواهش می کنم

11154) You aren’t the sharpest knife on the box
11155) همچین مالیم نیستیُ انقدرام که میگی خوب نیستی

11156) You ate my head
11157) سرمو خوردی

11158) You bet
11159) حتما

11160) You better hush
11161) تو بهتره ساکت باشی

11162) You brought my life up to my lip
11163) جونم و به لبم رسوندی

11164) You can bank on him
11165) میتونی رویش حساب کنی

11166) You can bet your bottom dollar he won't be back
11167) میتونم باهات شرط ببندم که اون بر نمیگرده

11168) you can figure it out
11169) خودت می تونی ازش سر در بیاری

11170) You can have it over my dead body
11171) مگه از رو جنازه من رد شی

11172) You can improve your speaking ability by

practicing hard.
11173) شما می توانید با تمرین زیاد توانایی صحبت كردنتان را بهتر كنید

11174) you can make it
11175) قبول می شوی-از عهده اش بر می ایی

11176) You can not serve God & mammon
11177) شما نمی توانید هم به خدا خدمت کنید هم به ثروت

11178) You can not teach an old new trick
11179) سر پیری و معرکه گیری.

11180) You can not teach old dogs tricks
11181) به یك پیر نمی‌توان تكنیك های جدید آموخت

11182) you can not teah an old new trick
11183) سر پیری و معرکه گیری

11184) you can reach the right conclusions
11185) می توانی به جمع بندی درستی برسی

11186) You can say that again
11187) قربان دهنت .گل گفتی

11188) you can sell a cow and drink milk
11189) هم خدا رو می خوای هم خرما...

11190) You can't eat your cake and have it
11191) نمی شود هم خدا را بخواهی هم خرما را

11192) You can't get something from nothing
11193) با دست خالی نمیشه کار کرد.

11194) You can't help me, can you?
11195) شما نمی توانید به من كمك كنید، مگر نه؟

11196) You can't kid a kidder
11197) پیش قاضی ، معلق بازی؟!!

11198) You can't miss it
11199) خیلی راحت پیداش می کنی، نترس گمش نمی کنی

11200) You can't teach an old dog new tricks
11201) پیش لوطی و معلق بازی
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(224)،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد