تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(220)
تاریخ : یکشنبه 11 دی 1390 | 10:27 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10951) will you ( please)
10952) اگر امکان دارد -لطفا

10953) Will you go to school tomorrow?
10954) آیا فردا به مدرسه خواهی رفت.

10955) willing
10956) مایل بودن

10957) wily
10958) مکار - حیله گر

10959) Win the toss
10960) اگر شیر اومد ، برنده .

10961) wind bag
10962) آدم وراج و پر حرف

10963) Wind hitter
10964) باد بزن

10965) Wind power
10966) قدرت باد

10967) Wine doesn't agree with me
10968) مشروب به مزاج من سازگار نیست.

10969) wine doesnt agree with me
10970) شراب به مزاج من نمی سازد

10971) Wire
10972) سیم

10973) wise
10974) عاقل-خردمند

10975) wish
10976) ارزو داشتن

10977) WISH I WAS YOUR LOVER
10978) كاش معشوق تو بودم

10979) with a smile
10980) با لبخند

10981) With absorbed interest
10982) با علاقه كامل

10983) with all due respect
10984) با همه احترامی كه برایش قائلم

10985) With Function
10986) تابع عرض

10987) With more knowledge of grammar
10988) با دانش گرامر

10989) With salt
10990) با نمک

10991) with the mad of the sky
10992) از بدشانسی روزگار

10993) With time the child draws in
10994) در این زمان که این بچه در حال بزرگ شدن است

10995) withal
10996) با این وجود

10997) within budget
10998) به اندازه ی بودجه ی تعیین شده

10999) Without a clearly defined purpose
11000) بدون هدفی معین
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(220)،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد