تبلیغات
دانلود @ آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(219)
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 09:26 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10901) Why didn’t you introduce yourself?
10902) چرا خودت رو معرفی نکردی؟

10903) Why do you like me
10904) چرا دوستم داری؟

10905) Why do you love me?
10906) واسه چی عاشقمی؟

10907) Why do you make such a big deal out of this
10908) چرا اینقدر مسئله رو بزرگ می کنی؟

10909) Why do you pick on me
10910) چرا به من گیر دادی؟

10911) Why don't you get off my back
10912) چرا دست از سر من بر نمی داری؟!

10913) Why don't you want to be really happy for the

time being
10914) چرا نمیخوای در همین لحظه خوشحال باشی؟

10915) Why have you gone away
10916) چرا رفتی؟

10917) why on earth
10918) هیچ می شود فهمید چرا

10919) Why should I care
10920) چرا اصلا باید برام مهم باشی!

10921) Why should I stick my neck out to help him?
10922) چرا من باید خودم رو سپر بلای اون بکنم؟

10923) Why'd you turn away?
10924) چرا ازمن رو برگردوندی؟

10925) wide
10926) پهن

10927) widely held belief
10928) عقیده ی فراگیر

10929) width
10930) پهنا

10931) Wild cat strike
10932) اعتصاب خود جوش

10933) WILD GOOSE CHASE
10934) آب در هاون كوبیدن. كار بیهوده كردن

10935) will be able to
10936) قدرت و توانایی

10937) will be kept
10938) نگهداری خواهد شد

10939) will buy
10940) می خرد

10941) Will come to nothing after all
10942) پس از همه‌ی این‌ها به هیچ می رسد

10943) will have to
10944) باید

10945) will keep
10946) نگه خواهد داشت

10947) Will tell me that the time flies
10948) خوب بهم بگو که زمان سریع میگزره

10949) Will they ever our sight behold?
10950) ایا بود که گوشه چشمی به ما کنند
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(219)،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد