تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(214)
تاریخ : دوشنبه 5 دی 1390 | 10:26 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10652) What's on at the cinema tonight?
10653) امشب سینما چه فیلمی نشان میدهد؟

10654) What's the matter?
10655) موضوع چیه؟چی شده؟

10656) What's the problem?
10657) مشکلش چیه؟

10658) what's up?
10659) چی شده؟- چه اتفاقی افتاده؟

10660) what's your address?
10661) آدرس شما چیست؟

10662) What's your expertise
10663) تخصص شما در چیه؟

10664) Whatever comes from a friend is good
10665) هرچه از دوست رسد نکوست

10666) Whatever comes up is welcome
10667) هر چه پیش آمد ، خوش آمد

10668) Whatever seemed to be easy turnout to be

difficult
10669) که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

10670) Whatever turns you on
10671) هر طور که راحتید

10672) What’s this monkey business?
10673) این مسخره بازی ها چیه؟

10674) wheel and deal
10675) ساخت و پاخت کردن ، زد و بند کردن ، گاوبندی کردن

10676) when
10677) چه وقت-کی

10678) When beloved reveals a glimpse
10679) معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد

10680) When can I resume my normal activities
10681) كی میتوانم فعالیتهای معمولی خود را از سر بگیرم؟

10682) When did you first notice this condition
10683) اولین بار كی متوجه شدید كه این حالت را دارید؟

10684) When do I return for checkups
10685) كی باید برای معاینه مجدد باز گردم؟

10686) When do they come to home ?
10687) ایشان چه وقت به خانه می آیند؟

10688) When do you register for classes
10689) کی میری برا ی ثبت نام؟

10690) When does registration start for next semester
10691) انتخاب واحد ترم بعد کی شروع میشه؟

10692) When he comes in
10693) هر وقت امد

10694) When I got home
10695) وقتی به خونه رسیدم

10696) When I went through the door
10697) وقتی از در وارد شدم

10698) When I'll go on my way
10699) آن‌گاه که به راه خود می‌روم.

10700) When in doubt, do nothing
10701) در زمان شک کاری نکن

 
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(214)،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد