تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t (203)
تاریخ : پنجشنبه 24 آذر 1390 | 09:57 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه t

10100) Try to include personal stories or recent events

to add fun to your speech.
10101) سعی كنید داستان های شخصی یا اتفاقات اخیر را به سخنرانی خود

اضافه كنید تا به آن
10102) مزه ای داده شود

10103) try to make it short.
10104) سعی کنید مختصر صحبت کنید

10105) Try your best
10106) نهایت سعیت رو بکن

10107) Try your greatest effort
10108) نهایت تلاش خودت رو بکن

10109) trying every situation may bring a solution
10110) از این ستون به آن ستون فرج است

10111) Turn a blind eye
10112) خود را به کوچه ی علی چپ زدن

10113) TURN A BLIND EYE TO
10114) كوچه علی چپ

10115) turn down
10116) کم کردن صدا

10117) turn in
10118) به پلیس معرفی كردن

10119) turn into
10120) تبدیل شدن به

10121) Turn into Radio Iran
10122) بزن رادیو ایران. رادیو ایران رو بگیر

10123) turn off
10124) خاموش کردن

10125) turn on
10126) روشن کردن

10127) turn somebody in
10128) به پلیس معرفی کردن

10129) TURN SOMEONE OFF
10130) حال كسی را گرفتن. دلسرد كردن

10131) Turn tail
10132) دم روی کول گذاشتن

10133) Turn the page over
10134) ورق بزن

10135) turn up
10136) زیاد کردن

10137) Turnout
10138) تعداد رای دهندگان

10139) twist one's arm
10140) مجبور کردن ، تحت فشار قرار دادن ، وادار کردن

10141) Two captains sink the sheep
10142) ناخدا که دو تا شد ، کشتی به گل می شینه

10143) two days ago
10144) دو روز قبل

10145) Two heads are better than one
10146) یک دست صدا ندارد-دو تا کله بهتر از یکی است

10147) Two lonely dreamers
10148) دو رویاباف تنها

10149) two people heads are better than one
10150) عقل قوت گیرد از عقل دگر
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t (203)،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد