تبلیغات
دانلود @ آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t(193)
تاریخ : یکشنبه 29 آبان 1390 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t

9602) Time tries all things
9603) زمان آزماینده است.

9604) Time will tell.
9605) گذشت زمان همه چیز رو روشن می کنه.

9606) tit for tat
9607) این به اون در

9608) to
9609) همچنین-به-با

9610) To absent oneself(from)
9611) غایب شدن از ، حضور نیافتن

9612) To absorb knowledge
9613) دانش فراگرفتن

9614) To abstain from eating meat
9615) از خوردن گوشت پرهیز كردن

9616) To act as a bully
9617) گردن كلفتی كردن

9618) To add fuel to the fire
9619) آتش بیار معرکه شدن

9620) To aid and abet
9621) در جرم معاونت کردن، برای انجام کار غیر قانونی کمک کردن

9622) To be a spender
9623) دست به جیب بودن

9624) To be all ears
9625) سراپا گوش بودن

9626) To be an extravagant
9627) ول خرج بودن

9628) to be at an advantage
9629) فایده داشتن-به صرفه بودن

9630) To be between the devil and dead sea
9631) راه پس و راه پیش نداشتن

9632) to be from
9633) اهل جایی بودن

9634) To be full of beans
9635) پر از انرژی بودن، سرحال بودن

9636) to be great one for s.th
9637) اهل چیزی بودن

9638) to be in
9639) در خانه بودن

9640) To be in the best of health
9641) در کمال صحت

9642) To be in tune with
9643) هماهنگی

9644) to be kept
9645) نگهداری شدن

9646) To be on the safe side,
9647) برای اینکه جوانب احتیاط رو در نظر گرفته باشیم

9648) to be out.
9649) در خارج از...بودن

9650) to be out of the question
9651) غیر ممکن بودن
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t(193)،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد