تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t(192)
تاریخ : شنبه 28 آبان 1390 | 07:30 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t

9551) This soup is watery
9552) این سوپ آبکی ست .

9553) This trip cust us a lot
9554) این سفر برایمان خیلی اب خورد

9555) This whipping boy done wrong
9556) با هر اشتباهی ضربات شلاق در انتظار اوست

9557) thorny
9558) مسائل بغرنج

9559) Those are students, aren't they?
9560) آنها دانش آموز هستند، مگر نه ؟

9561) Those are white bags
9562) آن ها كیف های سفید هستند

9563) Those who turn lead into gold
9564) انان که خاک را به نظر کیمیا کنند

9565) though she is educated
9566) اگر چه او تحصیل كرده است

9567) three weeks
9568) تا سه هفته ی دیگر

9569) threw
9570) گذشته ی
9571) to throw انداختن

9572) through
9573) از میان-از وسط

9574) Through constant pain disgrace
9575) در میان درد و خفت و رسوایی دائمی

9576) Throughout his life the same
9577) در سراسر زندگیش همواره

9578) Throw a monkey wrench into something
9579) چوب لای چرخ کسی گذاشتن

9580) throw down the gauntlet
9581) به مبارزه طلبیدن

9582) Throw someone to the wolves
9583) تو دل شیر رفتن

9584) THROW THE BOOK AT
9585) به اشد مجازات محكوم كردن. شدیدا مواخذه و تنبیه كردن

9586) thumb tack
9587) پونز

9588) Thus
9589) بنابراین

9590) Tide mark
9591) داغ آب

9592) tight budget
9593) بودجه ی محدود و حساب شده

9594) till
9595) تا

9596) Time is money
9597) وقت طلاست

9598) Time of concentration
9599) زمان تمركز

9600) time to time
9601) لحظه به لحظه
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t(192)،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد