تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 187
تاریخ : جمعه 29 مهر 1390 | 08:13 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t

9301) Ther is a serious dehydration in my skin
9302) پوست تنم دچار خشكیدگی شدیدی شده است.

9303) there
9304) انجا

9305) There are five books on the table
9306) پنج كتاب روی میز وجود دارند

9307) There are no answer
9308) کسی گوشی را بر نمیدارد

9309) There are some corns in my sole
9310) پاشنه پایم میخچه دارد.

9311) There are the children
9312) بچه ها اونهاشن

9313) There are trees in the park, aren't there?
9314) درختان زیادی در پارك وجود دارند، مگرنه ؟

9315) There goes your fathre.
9316) اوناهاش-پدرت داره می اید

9317) There is a blister on my hand
9318) دستم تاول زده است

9319) There is a book on the table.
9320) یك كتاب روی میز وجود دارد

9321) There is a radiating pain in my neck
9322) درد تیر کشنده ای در گردنم وجود دارد.

9323) There is a sandwich shop across the street.
9324) یک ساندویچی ان طرف خیابان است

9325) There is money in it
9326) پول توش هست ؟

9327) there is more than one way to skin the cat
9328) هر کاری لمی دارد

9329) There is no cheap thing without some reason for its cheapness
9330) هیچ ارزونی بی علت نیست ، هیچ گرونی بی حکمت نیست

9331) There is no fire without smoke
9332) تا نباشد چیزکی ، مردم نگویند چیزها.

9333) There is no fool like an old fool
9334) سر پیری و معرکه گیری

9335) There is no harm being over-cautious
9336) کار از محکم کاری عیب نمی کنه.

9337) There is no more to it
9338) همین که گفتم.

9339) There is no need to get personal
9340) دلیل نداره به خودت بگیری

9341) There is no place like home
9342) هیچ جایی مثل خونه ی خود آدم نمیشه.

9343) There is no room to swing a cat
9344) جای سوزن انداختن نیست

9345) there is no rose without a thorn
9346) هیچ گلی بی خار نیست

9347) There is no such a thing as a free lunch
9348) چیزی با نام "ناهار مجانی" وجود ندارد

9349) There is nothing difficult that does not become easy
9350) مشکلی نیست که آسان نشود
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 187،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد