تبلیغات
دانلود @ آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 186
تاریخ : پنجشنبه 28 مهر 1390 | 08:13 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t

9251) the students’ parents
9252) والدین دانش اموزان

9253) The sun sets in the west.
9254) خورشید در غرب غروب می کند

9255) The tail wags the dog
9256) کارش بر عکسه.

9257) the tallest
9258) بلند قد ترین

9259) The teacher made me give a speech in the class.
9260) معلم مرا مجبور كرد كه در كلاس سخنرانی كنم

9261) The thirsty dreams of water
9262) شتر در خواب بیند پنبه دانه.

9263) The torah
9264) تورات

9265) The United States of America
9266) ایالات متحده ی امریکا

9267) The wall has ears
9268) دیوار موش داره. موش هم گوش داره.

9269) The way is paved
9270) ره هموار است

9271) the weather has changed
9272) شرایط عوض شده

9273) the weather is lousy
9274) هوا خیلی بده

9275) The west
9276) غرب

9277) THE WHOLE BALL OF WAX
9278) كاسه وكوزه. همه چیز

9279) The windows were closed yesterday.
9280) پنجره ها دیروز بسته شدند

9281) The words are easy when the language is love
9282) کلمات راحت بر زبان جاری می شوند آن هنگام که زبان از عشق ساخته شده باشد

9283) The yellow dog is jackal's brother
9284) سگ زرد برادر شغاله.

9285) the young
9286) جوانان

9287) The young boy learns their rules
9288) آن پسر جوان قوانین آنها را می آموزد

9289) The young man struggles on and on he's known
9290) و مرد جوان متوجه میشود که همواره باید تقلا کند

9291) Their house
9292) خانه آنها

9293) Their party ended up being good.
9294) مهمانی انها خوب از اب در امد

9295) theirs
9296) مال انها

9297) Then jump on
9298) بپر تو

9299) then what
9300) آخرش که چی
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 186،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد