تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 184
تاریخ : سه شنبه 26 مهر 1390 | 08:13 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t

9151) the most interesting
9152) جذابترین

9153) The must forgive themselves
9154) خودشان هم باید خود را ببخشند

9155) The neck of time
9156) سربزنگاه

9157) The nest of the blind is made by GOD
9158) خدا کَس بی کسان است

9159) The Nether land
9160) هلند

9161) The news will drive him up the wall
9162) ان خبر اون رو عصبانی خواهد کرد

9163) the night is still young
9164) هنوز اول شبه

9165) The north
9166) شمال

9167) The north pole
9168) قطب شمال

9169) the old
9170) پیران

9171) The old man then prepares
9172) سپس آن پیر مرد آماده می شود

9173) The one before last
9174) یكی مانده به آخر

9175) The onion has been hanging out with the fruit
9176) پیاز هم خودشو قاطی میوه ها کرده

9177) The only answer to fool is silence
9178) جواب ابلهان ، خاموشیست.

 

9179) The only cooking I can do is to boil eggs
9180) تنها پخت و پزی که بلدم آب پز کردن تخم مرغ است

9181) The only one makes me laugh
9182) تنها کسی که میتونه منو به خنده بیاره

9183) The only repentance of the wolf is death
9184) توبه ی گرگ مرگه.

9185) the other day
9186) چند روز قبل

9187) The other limbs can not remain easy
9188) دگر عضوها را نماند قرار

9189) The pain is worse when the tooth is pressed on
9190) هنگامی که روی دندان فشار وارد میشود دردش بیشتر میگردد.

9191) the party is ove
9192) دیگه بازی تموم شد

9193) The patient stone
9194) سنگ صبور

9195) The penny drops
9196) دوزاریم افتاد

9197) The phone is for you
9198) تلفن با شما کار داره.

9199) The position has been filled
9200) ببخشید-یک نفر استخدام شد
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 184،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد