تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 181
تاریخ : شنبه 23 مهر 1390 | 08:13 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t

9002) the blame lies
9003) تقصیر با کسی بودن

9004) the blame lies with somebody
9005) تقصیر با کسی بودن

9006) The blind read
9007) کور خونده

9008) The body of the car is dented
9009) بدنه ماشین قر شده است

9010) the border
9011) مرز

9012) The boy
9013) پسره

9014) The boy has to
9015) پسره مجبوره

9016) the boy's teacher
9017) معلم ان پسر

9018) The brain drain
9019) فرار مغزها

9020) The cake is going begging
9021) کیک دست نخورده مانده

9022) The car is washed every week.
9023) اتومبیل هر هفته شسته می شود.

9024) The car must be washed every week
9025) اتومبیل باید هر هفته شسته شود.

9026) The car was repaired
9027) اتومبیل تعمیر شد

9028) The car was washed.
9029) اتومبیل شسته شده بود

9030) The cat dreams of mice
9031) شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه

9032) The cat shut its eyes while stealing cream
9033) مثل کبک سرش رو زیر برف کرده

9034) the chances are against it
9035) هیچ احتمال ندارد

9036) The children of humanity are each others limbs
9037) بنی آدم اعضای پیکرند

9038) the children’s parents
9039) والدین بچه ها

9040) The chips are down
9041) هوا پسه

9042) the coast is clear
9043) اوضاع رو به راهه ، خبری نیست

9044) The company acted correctly in firing him
9045) شرکت در مورد اخراج او کار درستی را انجام داد

9046) The condition of your life
9047) وضعیت زندگی شما

9048) The cops won’t suspect anything if you play it cool
9049) اگه خونسر باشی پلیس‌ها چیزی بو نمی‌برن.

9050) the country
9051) اگر(the)به همراه کانتری بیایید به معنی خارج از شهر می باشد
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 181،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد