تبلیغات
اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی

اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی
قالب وبلاگ


اخبار و اطلاعیه های مدیر وبلاگ
سلام دوستان
برای حمایت از وبلاگ خریدهای خودتونو از محصولات وبلاگ انجام بدهید.تشکر
------------------------------------------------------------------------------------------


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10702) When in rome , do as the romans do
10703) خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

10704) When in Rome do as the Romans do
10705) خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش

10706) when on earth
10707) اخر کی

10708) When one door shut , another opens
10709) خدا گر ز حکمت ببندد دری-ز رحمت گشاید در دیگری

10710) When one limb passes its days in pain
10711) چو عضوی به درد آورد روزگار

10712) When pigs can fly
10713) به همین خیال باش

10714) When the cat is away , the mice will play
10715) در خانه کسی که گربه نباشه موش کد خداست

10716) When the chips were down
10717) در وقت سختیها

10718) when the hell's frozen over
10719) وقت گل نی

10720) when there is a will, the is a way.
10721) خواستن توانستن است

10722) When there is a will,there is way
10723) خواستن توانستن است

10724) When there is no trust, there is no love
10725) وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست

10726) when there is smoke,there is fire
10727) تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

10728) When they are young
10729) وقتی اون‌ها جوانن?

10730) When they see it shine
10731) وقتی ببینند که می‌درخشد

10733) When will the medication start to work
10734) اثر دارو از كی شروع خواهد شد؟

10735) When will we see our home again
10736) کِی دوباره خانه‌مان را خواهیم دید؟

10737) When will we see that simple truth
10738) کِی آن حقیقت ساده را می‌بینیم

10739) When you are in Rome , do as Romans do
10740) خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

10741) When you catch cold
10742) زمانی که ادم سرما می خورد

10743) When you cried I'd wipe away all of your tears
10744) وقتی گریه می کردی اون من بودم که اشکهات رو پاک می کردم

10745) When you get close I share them
10746) وقتی تو نزدیك می شی او نا رو تقسیم می كنم

10747) When you'd scream I'd fight away all of your

fears
10748) وقتی جیغ می زدی اون من بودم که با ترسهات می جنگیدم

10749) whence
10750) از جائی که
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(215)،
[ سه شنبه 6 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10652) What's on at the cinema tonight?
10653) امشب سینما چه فیلمی نشان میدهد؟

10654) What's the matter?
10655) موضوع چیه؟چی شده؟

10656) What's the problem?
10657) مشکلش چیه؟

10658) what's up?
10659) چی شده؟- چه اتفاقی افتاده؟

10660) what's your address?
10661) آدرس شما چیست؟

10662) What's your expertise
10663) تخصص شما در چیه؟

10664) Whatever comes from a friend is good
10665) هرچه از دوست رسد نکوست

10666) Whatever comes up is welcome
10667) هر چه پیش آمد ، خوش آمد

10668) Whatever seemed to be easy turnout to be

difficult
10669) که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

10670) Whatever turns you on
10671) هر طور که راحتید

10672) What’s this monkey business?
10673) این مسخره بازی ها چیه؟

10674) wheel and deal
10675) ساخت و پاخت کردن ، زد و بند کردن ، گاوبندی کردن

10676) when
10677) چه وقت-کی

10678) When beloved reveals a glimpse
10679) معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد

10680) When can I resume my normal activities
10681) كی میتوانم فعالیتهای معمولی خود را از سر بگیرم؟

10682) When did you first notice this condition
10683) اولین بار كی متوجه شدید كه این حالت را دارید؟

10684) When do I return for checkups
10685) كی باید برای معاینه مجدد باز گردم؟

10686) When do they come to home ?
10687) ایشان چه وقت به خانه می آیند؟

10688) When do you register for classes
10689) کی میری برا ی ثبت نام؟

10690) When does registration start for next semester
10691) انتخاب واحد ترم بعد کی شروع میشه؟

10692) When he comes in
10693) هر وقت امد

10694) When I got home
10695) وقتی به خونه رسیدم

10696) When I went through the door
10697) وقتی از در وارد شدم

10698) When I'll go on my way
10699) آن‌گاه که به راه خود می‌روم.

10700) When in doubt, do nothing
10701) در زمان شک کاری نکن

 
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(214)،
[ دوشنبه 5 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10601) what on earth shall i do now?
10602) حالا چه خاکی به سرم

10603) what other people?
10604) چه کسان دیگه ای؟

10605) what other places?

10606) what other things?
10607) چه چیزهای دیگه ای؟

10608) What precautions must I take
10609) چه احتیاطهائی را باید انجام دهم؟

10610) What questions do you have in mind for me
10611) چه سوالاتی در ذهن داری که می خواهی از من بپرسی؟

10612) what size do you want?
10613) چه سایزی می خواهید.

10614) what size do you wear?
10615) چه اندازه ای را شما می پوشید؟

10616) What surprises you most about human kind
10617) چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند؟

10618) what the hell do you want
10619) چه کوفتی می خوای؟

10620) what time
10621) چه ساعت

10622) What time is it ?
10623) ساعت چند هست؟

10624) What time is the film on?
10625) فیلم چه ساعتی آغاز می شود؟

10626) What were you doing
10627) چیکار می کردید

10628) What we’re gonna do after dinner?
10629) بعد از شام چیکار کنیم؟

10630) What would you like for lunch?
10631) برای ناهار چی میل دارید؟

10632) what you are up to
10633) چیکار می خواهی بکنی

10634) What you have done yourself
10635) ببین چه کاری کردی(در مورد لباس بچه ها)

10636) What you pay , what you get
10637) هر قدر پول بدی ، همان قدر آش می خوری.

10638) What's all the fuss about?
10639) این همه سر و صدا برای چیه؟

10640) what's cooking
10641) چه خبرا ؟ تازه چه خبر ؟

10642) WHAT'S COOKING?
10643) چه خبرا؟ تازه چه خبر؟

10644) What's gone is gone
10645) گذشته ها گذشته ست

10646) What's he ever done for me
10647) مگه تا حالا برا من چیکار کرده

10648) What's it like
10649) آنجا چه جوری است

10650) What's new with you
10651) تازه چه خبر؟
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w (213)،
[ یکشنبه 4 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10551) What has drawn you to this?
10552) چه چیزی شما رو درگیر این جریان کرده؟

10553) What have I done to him?
10554) مگر من با اون چیکار کردم؟

10555) What health insurance do you have
10556) شركت بیمه درمانی شما كدام است.

10557) What I've felt
10558) چیزی که درک کردم

10559) What I've known
10560) چیزی که فهمیدم

10561) What is done can not be undone
10562) اب از جوی رفته دگر باز نگردد

10563) What is eating you
10564) از چی ناراحتی؟

10565) What is good for the goose, is also good for the

gander
10566) چون که صد آید، نود هم پیش ماست

10567) what is he ?
10568) او چه كاره است؟

10569) What is in you?
10570) چته؟

10571) What is it to me
10572) به من چه مربوطه ؟!

10573) What is past is past
10574) گذشته ها ، گذشته است

10575) What is the diagnostic
10576) تشخیص بیماری چیست

10577) What is the matter of it
10578) عیبش چیه؟

10579) What is wrong with you?
10580) چته؟

10581) what is your name
10582) اسمت چیه

10583) What kind of dirt shall I put on my head
10584) چه خاکی بر سرم بکنم

10585) What kind of student works?
10586) چه نوع دانش اموزی کار می کند؟

10587) what made you come here
10588) چه چیز باعث شد اینجا بیایید

10589) what made you say that
10590) چه چیز باعث شد این را بگویید

10591) what made you so happy
10592) چه چیز باعث شد اینقدر خوشحال بشوی؟

10593) what made you so sure
10594) از کجا اینقدر مطمئنی؟

10595) what on earth
10596) اخر چه

10597) What on earth did you do that for
10598) آخه برای چی اون كار رو كردی

10599) what on earth shall i do now
10600) حالا چه خاکی به سرم بریزم
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(212)،
[ شنبه 3 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10501) What colour are these cars?
10502) این اتومبیل ها چه رنگی هستند؟

10503) What colour is this car?
10504) این اتومبیل چه رنگی است؟

10505) what comes first
10506) چیزی که در مرحله اول مهمه

10507) What country are you belong
10508) اهل کدام کشوری؟

10509) What do you ask
10510) چطور مگه؟!

10511) what-do-you-call-it
10512) تو بهش چی می گی

10513) What do you call this in english?
10514) به این در انگلیسی چه میگویید؟

10515) what do you do
10516) چه کاره هستید

10517) what do you do ?
10518) شغل شما چیست؟

10519) what do you do?
10520) چیکاره هستید؟

10521) What do you enjoy talking about
10522) دوست داری در مورد چی صحبت کنی؟

10523) What do you want of me
10524) ازجون من چه می خوای؟

10525) What Do You Want To Do
10526) چه تصمیمی داری؟

10527) what does he do ?
10528) شغل او چیست؟

10529) What does he need
10530) او چه چیزی لازم دارد؟

10531) What does her husband say
10532) شوهرش چی خواهد گفت؟

10533) What does it look like?
10534) اون چه شکلیه؟

10535) what does your father do ?
10536) شغل پدرتان چیست؟

10537) what does your friend like?
10538) دوست شما چه شكلی است ؟

10539) what else?
10540) دیگه چی؟

10541) what fun it is
10542) چقد جالب است

10543) What fun it was
10544) چه کیفی داشت!

10545) What goes around , comes around.
10546) چیزی كه عوض داره گله نداره!

10547) What gotten into you
10548) چی شده؟

10549) What has drawn you to this
10550) چه چیزی شما را درگیر این جریان كرده؟
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(211)،
[ جمعه 2 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10451) wet behind the ear
10452) دهان کسی بوی شیر دادن ، بی تجربه و خام بودن

10453) wet blanket
10454) ضدحال-آیه ی یاس ، حال گیر

10455) We’ve talked a lot about it
10456) خیلی در این رابطه حرف زدیم

10457) what
10458) چه چیز

10459) What a bunch of nose
10460) چه مزخرفاتی

10461) What a cheek
10462) چه رویی

10463) what a chick
10464) بچه پررو

10465) what a dork
10466) عجب ادم بوقیه

10467) What a Lovely Day!
10468) چه روز زیبایی!

10469) What a mess
10470) چه افتضاحی!

10471) what a pitty
10472) حیف شد

10473) What a pity
10474) حیف شد(افسوس)

10475) what a stupid thing i did
10476) عجب غلطی کردم

10477) what about your mather?
10478) مادرتان چطور؟

10479) What are some of life lessons you want them to

learn
10480) می خواهید آنها چه درسهایی از زندگی را یاد بگیرند ؟

10481) What are the fees
10482) حق ویزیت چقدر است؟

10483) What are you busy with
10484) مشغول چه کاری هستید؟

10485) What are you busy with?
10486) مشغول چه کاری هستید؟

10487) What can I do for you
10488) چه کاری می توانم براتون انجام بدم؟

10489) What can I say
10490) چه بگم ؟

10491) What cant be cured must be endured
10492) باید سوخت و ساخت

10493) What chance I have of developing the illness
10494) احتمال اینكه بیماری در من ظاهر شود چقدر است؟

10495) What class are you in
10496) کلاس چندمی؟

10497) What classes are you going to take
10498) چه کلاس هایی را می خوای بگیری؟

10499) what color
10500) چه رنگی
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w (210)،
[ پنجشنبه 1 دی 1390 ] [ 08:57 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10401) we wouldn’t have got away with it
10402) ما نمی تونیم ازش قصر در برویم

10403) We'd best be getting back
10404) باید برگردیم

10405) We'll stay forever this way
10406) و ما همیشه اینطور خواهیم بود

10407) We'll take it
10408) ما آنرا خواهیم گرفت

10409) we'll work it out somehow
10410) یک جوری حلش می کنیم

10411) We're coming to the borderline
10412) داشتیم به مرز می رسیدیم

10413) We're eating out more often than we used to.
10414) الان بیشتر از چیزی که قبل عادت داشتیم غذا بیرون می خوریم.

10415) We're going to
10416) ما قصد داریم

10417) We're not going anywhere
10418) پس ما به هیچ جا نمیرسیم

10419) We're sick and tired of hearing
10420) دیگه خسته شدیم از بس شنیدیم

10421) wear make-up
10422) ارایش کردن

10423) weather
10424) هوا-اب و هوا

10425) weigh one’s words
10426) سبك و سنگین كردن حرف

10427) weight up your word
10428) حرفتو ارزیابی کن

10429) Weighted coefficient
10430) ضریب وزنی

10431) welcome back
10432) رسیدن بخیر

10433) welcome warmly
10434) با گرمی استقبال کردن

10435) Well done
10436) احسنت.

10437) Well done indeed
10438) واقعاً گلی به جمالت

10439) well he is the one for me
10440) برای من یگانه است

10441) Well how can I say I'm alive
10442) خب، چطور می تونم بگم که زنده ام؟

10443) Well I deserve nothing more than I get
10444) پس لیاقتم بیشتر از این نیست

10445) Well, if the shoe fits
10446) خوب البته اگر وضعیت اقتضا كنه

10447) were
10448) بودند-داشتند

10449) Wet and dry, good and bad is burn together
10450) تر و خشک با هم می سوزه.
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w (209)،
[ چهارشنبه 30 آذر 1390 ] [ 08:57 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10351) we made it ourselves
10352) ما خودمان ان را درست کردیم

10353) We may be losing now
10354) الان ممکن است که ببازیم

10355) We must believe
10356) ما باید ایمان آوریم

10357) We must leave it to Him
10358) باید خود را به او بسپاریم

10359) we raise wheat and beans
10360) ما گندم و لوبیا به عمل می آوریم

10361) we seek water in the sea
10362) آب در كوزه و ما تشنه لبان می گردیم

10363) We seek water in the sed
10364) اب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

10365) We shall fall out
10366) كلاهمون تو هم میره

10367) We sit and stare at what could be
10368) نشسته ایم و به آن چه که می توانست باشد خیره ایم

10369) We so in love
10370) ما عاشق هم هستیم

10371) We spend more
10372) ما بیشتر خرج می کنیم

10373) we talk until the cows come home
10374) ما می توانیم برای مدت طولانی باهم صحبت کنیم.

10375) We talked man to man
10376) مثل دو تا مرد (رودررو) با هم صحبت کردیم.

10377) We were all deeply affected by his speech
10378) ما به شدت تحت تاثیر قرار گرفتیم

10379) We were just about to leave
10380) نزدیک بود برویم

10381) We were shocked because the news were

shocking
10382) من شوكه بودم چون اخبار شوكه كننده بودند

10383) we were silent for a while
10384) مدتی هر دو ساکت ماندیم

10385) we were tired last might
10386) ما دیشب خسته بودیم

10387) we will be
10388) خواهیم بود

10389) We will be having
10390) ما داریم

10391) We will be sitting
10392) ما نشستیم

10393) we will die of thirst
10394) از تشنگی هلاک می شویم

10395) We will see about it
10396) خواهیم دید

10397) We will win soon.
10398) ما به زودی پیروز می شویم

10399) we would ask
10400) استدعا داریم
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w (208)،
[ سه شنبه 29 آذر 1390 ] [ 08:57 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 40 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب